Comenius College Krimpen

Leren en doen (80-20)

Leren is pas echt leuk als je wat je leert ook kunt ervaren en toepassen. Het helpt je ook om te ontdekken wat jij goed kunt.

Op het Comenius in Krimpen ben je ongeveer 20% van je tijd praktisch bezig. Dat gebeurt op verschillende manieren: in de lessen, tijdens de Young-uren en bij Strong. Je gaat ook ervaringen opdoen buiten de school, dichtbij en geleidelijk verder weg.

Theorie praktisch toepassen.
Dat is leuker leren!
Young
&
Strong